HANÁCKÝ MUŽSKÝ SBOR ROVINA

Hanácký mužský sbor Rovina z Olomouce a okolí vznikl na sklonku roku 2004 a své první veřejné vystoupení měl již dva měsíce poté v počtu šesti členů na Štěpánském zpívání ve Velké Bystřici. Poprvé tak Hanáci prezentovali sílu mužského lidového sborového zpívání, které dosud nemá v regionu obdoby.

Základ kmenového repertoáru tvoří hanácké písně vybrané ze sbírek Františka Sušila, Jana Poláčka nebo Františka Bartoše. Písně vojenské, milostné, nábožné, pracovní či svatební zpracovává sbor Rovina s důrazem na maximální autentičnost lidového projevu a bohaté možnosti zpěvu – od jednoduchých melodií doprovázených malou hudeckou muzikou či pouze famfrnochem až po přirozeně harmonizované souzvuky tříhlasé nebo čtyřhlasé. Po téměř 200 letech tak znovu zaznívají z úst Hanáků písně zřejmě v té podobě, jak byly kdysi zpívané.

Členy dnes jedenáctičlenného mužského sboru jsou zpěváci z Olomouce a širokého okolí (Velké Bystřice, Velkého Týnce, Pivína, Dolan), kteří se již mnoho let věnují regionálnímu folkloru. Styl, jakým zpívají, vychází z dlouhodobého hledání cesty zpět ke kořenům hanácké lidové písně, která vedla přes studium muzikologie, bádání v písňových sbírkách, cestování po Moravě, srovnávání se zpěvností okolních regionů a konzultace se sběrateli lidových písní a slovesnosti, ale i univerzitními profesory.

V roce 2005 byly zpěvy sboru Rovina důležitou součástí živé rekonstrukce "Hanácké svajby" ve Strážnici, která získala ocenění "Laureát Strážnických slavností".

Stejný, ovšem tentokrát již zcela samostatný titul Laureáta slavností byl mužskému sboru Rovina udělen porotou MFF Strážnice 2011 za nejlepší pěvecký výkon festivalu (v komponovaném hudebním pořadu Putování po Jantarové stezce). V roce 2016 účinkovala Rovina na MFF Strážnice v pořadu Z kraje pod Hostýnem, který taktéž získal titul Laureáta Strážnických slavností.

Rovina natáčí a vystupuje po celé Moravě i na Slovensku, pravidelně se účastní živých pořadů a natáčení pro Český rozhlas Olomouc, Brno a Ostrava (Dožínky na Hané, Moravský Silvestr), Rádio Proglas (Advent na Hané, Muzikanti, to sú chlapci) nebo TV Noe (U nás aneb od cimbálu). Ve svém repertoáru má mimo jiné programy "Hanácký advent" a "Písně mariánské a nábožné", které pravidelně prezentuje na folklorních festivalech nejen v ČR.

V roce 2009 vydal sbor vlastní profilové CD s názvem Hanačko, děvečko a průběžně se podílel také na nahrávkách Muziky Haná (CD Debe decke tak belo, CD Bela zema veleká), v roce 2014 připravil nahrávku písní z tradiční Hanácké svatby, o rok později vyšlo DVD s filmovým dokumentem Hanácká svajba, kde Rovina zpívá a účinkuje. Hanácký mužský sbor Rovina spolupracuje s dalšími významnými hudebními seskupeními napříč Moravou – s Brněnský rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů BROLN, multižánrovou skupinou Cimbal Classic, cimbálovou muzikou Bukovinka a dívčím sborem Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem i regionálně blízkým souborem Klas z Kralic na Hané.

Výběr písní a jejich úpravy pro sbor připravují Zuzana Blahunková (Gregorovičová), Kamil Valenta a Honza Žůrek, který je zároveň i uměleckým vedoucím sboru.


Aktivity Hanáckého mužského sboru Rovina můžete sledovat na Facebooku (i bez jakékoliv registrace): www.facebook.com/RovinaOlomouc